รับทำแม่พิมพ์ ขึ้นรูปยางตามแบบ

Category: Tag:

Description

รับทำแม่พิมพ์ ขึ้นรูปยางตามแบบ

รับทำโมลด์ ขึ้นรูปยางตามตัวอย่างชิ้นงาน

รับทำ sleeve  ของ Pinch Valve

รับทำแผ่น Diaphragm ไดอะแฟรม

 

   

 

ขาย AUMA SG05.1-F05+AM01.1 COM:23016720
ขาย AUMA SG07.1-F07
ขาย AUMA SG07.1-F10
ขาย AUMA SG07.5-F07
ขาย AUMA SG07.5-F10
ขาย AUMA SG10.1-F10
ขาย AUMA SG12.1-F10
ขาย AUMA SA07.1-F07
ขาย AUMA SA07.1-F10
ขาย AUMA SAR07.1-F07
ขาย AUMA SAR07.1-F10
ขาย AUMA SA07.5-F07
ขาย AUMA SA07.5-F10
ขาย AUMA SAR07.5-F07
ขาย AUMA SAR07.5-F10
ขาย AUMA SA10.1-F10
ขาย AUMA SAR10.1-F10
ขาย AUMA SA14.1-F14
ขาย AUMA SAR14.1-F14
ขาย AUMA SA14.5-F14
ขาย AUMA SAR14.5-F14
ขาย AUMA SA16.1-F16
ขาย AUMA SAR16.1-F16